PEFC Latvijas Padome

ES Koksnes regula

PEFC Koksnes piegādes ķēdes sertifikāts apliecina uzņēmuma atbilstību EUTR

ES Koksnes regula (EUTR)

PEFC Piegādes ķēdes sertifikācija piedāvā veiksmīgu risinājumu uzņēmumiem apliecināt savas darbības atbilstību ES Koksnes regulas prasībām.

  • PEFC Koksnes piegādes ķēdes standarts ir pilnībā saskaņots ar EUTR prasībām.
  • Nesertificēti uzņēmumi var izmantot PEFC Koksnes piegādes ķēdes standartu, lai pierādītu atbilstību EUTR.

Nelikumīgai koksnes iegūšanai ir būtiska negatīva ietekme uz ekonomiku, vidi un sabiedrību: tā ir saistīta ar meža platības samazināšanos tajās valstīs, kurās netiek nodrošināta laba mežu pārvaldība, kā arī klimata izmaiņām. Tā var radīt riskus arī vietējai uzņēmējdarbībai, kā arī izraisīt konfliktus par resursu izmantošanu.

Eiropas Savienības Koksnes regula (EUTR) aizliedz Eiropas tirgū piedāvāt nelegāli iegūtu koksni, lai risinātu nelegālas koksnes iegūšanas problēmu visā pasaulē. Regulā ir noteiktas prasības, kas jāievēro uzņēmumiem Eiropas Savienībā, lai samazinātu iespējas nelegāli iegūtai koksnei nonākt tirgū.