PEFC Latvijas Padome

Mežsaimniecības darbuzņēmēju sertifikācija

Mežsaimniecības darbuzņēmēju sertifikācijas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, paaugstināt mežsaimniecības darbuzņēmēju sniegto pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti un sociālo atbildību, tādējādi radot konkurētspējas priekšrocības sertificētiem darbuzņēmējiem.

Standarts pieejams ŠEIT!