PEFC Latvijas Padome

Kāpēc sertificēt mežu

Ir vairāki iemesli, kādēļ pēdējo desmit gadu laikā meža sertifikācija ir kļuvusi par svarīgu meža apsaimniekošanas daļu. Ieguvēji no sertifikācijas ir dažādas iesaistītās puses:

  • Meža īpašnieki un apsaimniekotāji. Sertifikācija nodrošina piekļuvi tirgum vai pat augstāku produkcijas cenu. Tā ir veids, kā  saviem sadarbības partneriem un sabiedrībai apliecināt meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas faktu.
  • Pārstrādātāji un mazumtirgotāji. Negatīva publicitāte un kampaņas, kas norāda uz nepilnībām meža apsaimniekošanā, ir risks koksnes produktu tirdzniecībā iesaistīto uzņēmumu tēlam. Sertifikācija ir pārliecinošs veids kā apliecināt, ka koksne iegūta labi apsaimniekotos mežos.
  • Investori. Daudzas bankas un investīciju kompānijas izstrādā zaļās un ētikas politikas un atsakās no investīcijām, kuras neatbilst šādiem standartiem. Sertifikācija palīdz pārliecināt investorus, ka viņu nauda tiks ieguldīta atbilstoši augstiem sociāliem un vides kritērijiem apsaimniekotos mežos.
  • Apdrošinātāji. Ne visi uzņēmumi darba vietās ievēro sociālās un vides prasības. Lai mazinātu riskus, apdrošinātāji pieprasa labu sociālo un vides vadību apdrošināmajos uzņēmumos.
  • Sponsori. Sertifikācija ir neatkarīgs instruments, kas apliecina, ka ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas veicināšanai sponsorētā nauda ieguldīta mērķtiecīgi.

Meža sertifikācijas sistēmas prasa, lai tiktu izpildīti standarti, kuri ietver dažādu interešu grupu vēlmes, ņemot vērā vietējos apstākļus, un atbilst nacionālajai likumdošanai. Tādā veidā tiek sabalansēti ekonomiskie, vides un sociālie faktori. Tajā pašā laikā standarti atbilst starptautiski apstiprinātām ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas prasībām.

Meža sertifikācija ir pārbaudīta sistēma, kas apliecina ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un palīdz ražotājiem virzīt produktus tirgū. Aizvien vairāk uzņēmumos, īpaši Eiropā un Ziemeļamerikā, tiek ieviesta atbildīga koksnes iepirkuma politika. Sertifikācijā ir ieinteresēti gan uzņēmumi, gan fiziskas personas; tā tiek veikta gan lielos, gan mazos īpašumos. Šobrīd sertificēta apmēram puse no Rietumeiropas mežu platībām.