PEFC Latvijas Padome

PEFC Latvijā

Biedrība „PEFC Latvijas Padome” ir dibināta 1999.‌gadā un ir starptautiskās PEFC organizācijas biedrs.

Latvijas PEFC Meža apsaimniekošanas standarts izstrādāts 2010.gadā. PEFC mežu apsaimniekošanas sertifikācijas prasības piemērojamas visā Latvijas teritorijā, visiem mežu tipiem un visiem mežu īpašumiem, neatkarīgi no to formas un lieluma. Atbilstoši Latvijas standartam sertificēti 1 690 052 ha meža. PEFC koksnes piegādes ķēdes sertifikāts izsniegts 50 uzņēmumiem, kas darbojas mēbeļrūpniecībā, zāģmateriālu ražošanā, iepakojuma un poligrāfijas nozarē, koksnes produktu tirdzniecībā un palešu ražošanā.

PEFC savā darbībā izmanto augšupejošu pieeju. Tā nodrošina neatkarīgu standartu izstrādi un to atbilstību interešu grupu vajadzībām. Tieši šī atbilstība ir PEFC sertifikācijas veiksmes atslēga, jo dod iespēju katrai valstij apsaimniekot mežu pēc pašu izstrādātiem standartiem.

PEFC Latvijas meža apsaimniekošanas standarts tika izstrādāts atbilstoši starptautiski definētiem nosacījumiem:

  • standartu izstrādes darba grupā aicinātas piedalīties plašas sabiedrības interešu grupas;
  • standartu izstrādes procesa uzsākšana un aicinājums dalībai tajā tiek publiski izziņots;
  • darba grupu aktivitātes ir atklātas un caurspīdīgas;
  • standartu publiskā apspriešana notiek vismaz 60 dienas;
  • standartu apstiprina pēc konsensus principa;
  • paredz pretenziju iesniegšanas procedūru.